Nieuws


Puur Loopbaan interventiepartner "VVT werkt vandaag aan morgen" - maandag 24 oktober 2022

De verpleging, verzorging en thuiszorg staan verder voor een gigantische uitdaging. Van alle werkenden in de sector is 30% ouder dan 55 jaar (en zullen dus uitstromen de komende tijd). In 2030 komt de sector ruim 90.000 medewerkers tekort. Tegelijkertijd neemt de vraag naar zorg toe en wordt de zorgvraag steeds complexer. Er stromen de komende jaren niet genoeg medewerkers in omdat ze er ook gewoon niet zijn.
 
Belangrijk is dat het besef doordringt in de sector dat ze niet kunnen blijven doen wat ze nu doen: er moet anders worden gewerkt. Daarom investeren ze in alle zorgprofessionals, want die maken het mogelijk om altijd de beste zorg te leveren aan de cliƫnten. Nu, en in de toekomst.
 
Puur Loopbaan mag bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid in deze sector! We zijn opgenomen als  interventiepartner met de Werkenergieanalyse. Deze analyse meet bevlogenheid en brengt energie- en stressbronnen in kaart op functie- en organisatieniveau. Tijdens de nabespreking maken we een concreet plan van aanpak. 
 
De Werkenergieanalyse kan individueel worde ingezet, maar ook in teams. 

 
https://vvtwerktaanmorgen.nl/interventieaanbod/


Terug naar de vorige pagina >