Teamcoaching


Teamwork wordt steeds belangrijker in organisaties, vooral waar veel professionals met elkaar samenwerken. Puur Loopbaan biedt teamontwikkelingstrajecten aan om samenwerking te verbeteren en resultaatgerichte teams te ontwikkelen. Voorbeelden waarin Puur Loopbaan teams ondersteunt zijn;
 
 • bewustwording van de effecten van het eigen gedrag op elkaar en daar verantwoording voor nemen;
 • verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking;
 • het stimuleren van betrokkenheid van teamleden, zodat ze actiever en kritischer worden in denken en handelen;
 • het versterken van teameigenaarschap;
 • het ontdekken van patronen in interactie en opvattingen die belemmerend werken op de ontwikkeling in de richting van een resultaatgericht team.
Elke teamvraag is specifiek en vraagt een op maat gemaakte aanpak. Een traject start met een uitgebreide teamscan waarin de onderdelen van onderstaand teamwiel (bron; Teamchange, Martijn Vroemen) onder de loep worden genomen. Deze scan wijst uit wat er goed gaat binnen het team en waar de aandachtspunten liggen. Samen met het team worden de teamdoelen geformuleerd en dan kan het teamontwikkelingsproces starten.
 
Checklist geïnspireerd samenwerken:
 • wij hebben onze doelen helder voor ogen
 • wij weten exact wat we van elkaar kunnen verwachten
 • in het team wordt open met elkaar gecommuniceerd
 • er wordt gebruik gemaakt van de verschillende kwaliteiten in het team
 • in ons team streven we naar verbetering en ontwikkeling
 • we zijn slagvaardig en ondernemend, wij nemen makkelijk initiatieven
 

 


 Succesfactoren van een geslaagd team
 


  Afbeelding invoegen